Feedback

Taliyah Countering Rakan in the Bottom LaneSwitch Counters

Counter Stats Calculated When Both in the Bottom Lane Only
Taliyah Countering Rakan
Taliyah
VS
Rakan
Rakan Countered by Taliyah
All Cha Mas Dia Pla

Counter Kills

Taliyah Counter Kills Rakan
Rakan Counter Kills Taliyah

Champion Kills

Taliyah Champion Kills
Rakan Champion Kills

Early Lead Ratio

Taliyah Early Lead
Rakan Early Lead

Comeback Ratio

Taliyah Comeback
Rakan Comeback

Win Percent

Taliyah Wins
Rakan Wins
Taliyah KDA Rakan KDA

K/D/A + First Bloods

Kills

Taliyah Kills
6.4 2.1
Rakan Kills

Deaths

Taliyah Deaths
7.3 7.3
Rakan Deaths

Assists

Taliyah Assists
13.7 19.1
Rakan Assists

First Bloods

Taliyah First Bloods
0.14 0.14
Rakan First Bloods
Taliyah Combat Stats Rakan Combat Stats

Combat Stats

Damage Dealt

Taliyah Damage Dealt
24,088.86 9,298.43
Rakan Damage Dealt

Damage Taken

Taliyah Damage Taken
18,863.29 18,999.00
Rakan Damage Taken

Healing Done

Taliyah Healing
2,043.29 5,472.43
Rakan Healing

Level Reached

Taliyah Level
14.7 14.4
Rakan Level
Taliyah Objectives

Objectives

Creep Score

Taliyah Creeps
66.29 16.14
Rakan Creeps

Towers

Taliyah Towers
5.9 8.7
Rakan Towers

Dragons

Taliyah Dragons
1.7 1.3
Rakan Dragons

Barons

Taliyah Barons
0.7 0.6
Rakan Barons

Gold Income

Taliyah Gold
Per Minute
356 312
11,549 10,103
Per Match
Rakan Gold

Match Info

Taliyah Bottom
Total Matches in the Bottom Lane
61 2,608
29 1,365
Total Wins in the Bottom Lane
Rakan Bottom
Taliyah countering
Bottom Lane
10
VS in Bottom
Rakan countering
not enough data